Hukum Asal Zakat Fitri

Soal,

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya adalah pemuda yang berumur 19 tahun. Untuk diketahui, saya tinggal bersama saudaraku di rumahnya. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah siapa yang wajib mengeluarkan zakat di pagi hari Idul Fitri, apakah atas saudaraku, ayahku, atau saya sendiri?

Jazakumullahu khairan.

Jawab,

Segala puji bagi Allah ta’ala, shalawat dan salam atas Rasulullah dan atas keluarga beliau juga para Sahabatnya.

Amma ba’du,

Jika engkau memiliki harta yang mencukupimu pada hari raya Idul Fitri dan malamnya, maka sesungguhnya itu wajib bagi engkau mengeluarkan zakat Fitri untuk dirimu sendiri. Adapun jika terpenuhi hal tersebut (kecukupan harta), maka wajib kepada yang menafkahi dan mencukupimu untuk mengeluarkan zakat Fitri atasmu. Demikian pula keadaan saudaramu, maka sesungguhnya wajib untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, jika tidak mampu maka kepada yang mencukupinya. Jika saudaramu tidak mengeluarkan zakat Fitri dan memungkinkan bagimu untuk mengeluarkan zakat Fitri baginya, maka lakukanlah.

g3795

Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah menjelaskan kepada kita ukuran zakat dan siapa yang mengeluarkannya. Dia berkata,

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

“Rasulullah –shalallahu ‘alaihi wasalam- mewajibkan zakat Fitri satu sha’ kurma, satu sha’ gandum bagi budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa dari kaum muslimin. Dan memerintahkan zakat Fitri untuk dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat (Idul Fitri)” (HR. al-Bukhari)

Dan ukuran 1 sha; kurang lebih 2,5 Kg

Wallahu a’lam.

Oleh Arif Ardiansyah dari http://www.islamweb.net/

33464 Total Views 5 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published.